Cesta života - Neměnné lidství - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
55min (132 Mo) - 05 mai 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Jsme lidé, stvořeni Bohem žít na této zemi jako Boží obraz.
-Nyní žijeme v období Kristovi milosti, Bůh není daleko od žádného z nás.
-Hledejme, přijímejme a následujme Pana Ježíše ve všem, jak jen to jde, ať se můžeme Boha dotýkat a nalézat ho.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes