Cesta života - Žít jako Boží syn - Daniel Šimon - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
35min (84 Mo) - 28 avril 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Podle Gal 3,26-4,7 je každý obrácený křesťan duchovním novorozencem (řecky nepios) a musí dorůst do dospělého synovství (řecky hyios), bez rozdílu mezi mužem a ženou.
- Dětmi Božími se stáváme díky principu adopce a ten nám umožňuje žádat o dědictví (zmocnění k maření skutků Satana).
- Vztah věřícího k Bohu Otci musí být ale zdravý. Špatným příkladem jsou nám oba synové z podobenství o marnotratném synu (L 15,11-32). Vzorem je nám Ježíš, který se stal plně dospělým synem, když byl pokřtěn v Jordánu (L 3,21-23a). Poté ale musel osvědčit své synovství během pokušení na poušti. Teprve potom uchopil dědictví od Otce a začal jednat v moci (uzdravování, zázraky,…). Pro nás lidské Boží syny platí stejný princip – Satan má právo vyzkoušet dospělost synovství.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes