Cesta života - Neměnný Kristus - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
55min (132 Mo) - 21 avril 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Pro křesťany by mělo být nejvlivnějším pozadím života skutečnost neměnného Pána Ježíše Krista.
-Motivací k volbě pro Krista je, že nás přivádí do Boží přítomnosti a prožívání dokonale dobré Boží vůle.
- Dostat se do Boží přítomnosti a Boží vůle lze jedině jako Kristovi učedníci, tzn. lidé, kteří nejen v Krista věří, ale i Krista následují.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes