Cesta života - Pozadí proměnných skutečností - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
59min (142 Mo) - 14 avril 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Svůj život prožíváme i na pozadí proměnných skutečností, které ovlivňují náš úhel pohledu na Boha, sebe, svět, který nás obklopuje a jehož jsme součástí.
-Pozadím proměnné skutečnosti jsou různá životní období, životní zralost, životní zkušenosti.
-Ať už vytváří pozadí našich životů cokoli, máme jako Boží děti vždy následovat pouze Boží víru, naději a lásku.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes