Cesta života - Životní pozadí - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
43min (102 Mo) - 07 avril 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Svůj život žijeme na pozadí určitých skutečností, které ovlivňují náš úhel pohledu na Boha, sebe, svět, který nás obklopuje a jehož jsme součástí.
-Pozadím neměnné skutečnosti je Ježíš Kristus a našeho lidství.
- Pozadím proměnné skutečnosti jsou životní období, zralost člověka, životní zkušenosti.
- Ať prožíváme cokoli, máme jako Boží děti vždy následovat Boží víru, naději a lásku.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes