Cesta života - Velikonoce - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
59min (141 Mo) - 31 mars 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Křesťané, o velikonocích slavme obětování našeho velikonočního beránka!
- Pán Ježíš nás svou velikonoční obětí zbavuje viny před Bohem a umožňuje obnovit náš vztah s Ním.
- Nový život spolu s Bohem máme prožívat jako Boží děti způsobem Ježíše Krista.
- Jedním z příkladů Kristova života s Bohem je stálá modlitební komunikace s Otcem, kterou má každý křesťan také rozvíjet.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes