Cesta života - Stav jasného sebevidění - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
54min (130 Mo) - 03 mars 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-V životě na tomto padlém světě přirozeně dochází ke zkreslení pohledu na sebe sama, a proto je nutné stále vědomě pracovat na vyjasnění svého vnitřního zraku.
-Pouze správné životní postoje zajišťují zdravý vnitřní zrak v každé okolnosti.
-Životní postoj, který je potřeba v nezralosti zaujmout je trpělivost a vytrvalost, protože když vytrvale ve víře následujeme Pána, on nás přivede k dospělosti, která nezralost automaticky řeší.
-Životní postoj, který je potřeba v méněcennosti zaujmout je odvaha, která nám pomůže se osmělit a žít z pozice Božího dítěte a ne hříšníka!
-Životní postoj, který je potřeba v pýše zaujmout je pokora, která nás ladí do bytostní harmonie s Bohem a Jeho milostí.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes