Cesta života - Síla zvyku - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
53min (128 Mo) - 17 mars 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Naše životy značně ovlivňují síly zvyků.
-Síla zvyku většinou bývá silnější než síla vůle.
-Síla zvyku nám často brání zaujmout nové životní postoje podle Boží vůle.
-Osobní prožitek Boží přítomností dává možnost překonávat sílu zlozvyků.
-Když životní vize a sny od Boha zahoří v našich životech, síla této touhy nám pomáhá překonávat sílu zlozvyků a zaujmout nové správné životní postoje.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes