Cesta života - Počátek i konec - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
53min (127 Mo) - 10 mars 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Abychom dokázali zaujmout správné životní postoje, které nám zajišťují jasný a správný vhled na sebe sama, musí se stát Ježíš Kristus prvním i posledním našeho života.
-Ježíš Kristus je počátkem našich životů, když jsme schopni v pravdě vyznat tuto Kristovu milost v našem životě: Již nejsem hříšný, prokletý, mrtvý duch v Adamu. Jsem ospravedlněným, spravedlivým, požehnaným, věčně živým duchem v Kristu.
-Když žijeme vírou Boží naděje, která se projevuje láskou, jsme na cestě od Kristova počátku ke konci.
-Ježíš Kristus je koncem v našich životech, když docházíme do věčné Boží přítomnosti a bez konce prožíváme harmonický láskyplný vztah s Ním.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes