Cesta života - Jak vítězit nad pýchou - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
60min (143 Mo) - 25 février 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Chceme-li být úspěšní při správě svého života, musíme se naučit, dívat se na sebe Božím způsobem.
-Pýcha nám nedává správný pohled na sebe sama.
-Pyšní jsme, když se vnímáme nadřazení jiným lidem a neposlušní Bohu.
-V každé naší neposlušnosti nám Bůh nechává svobodu volby: Jít dál cestou poslušnosti pokory nebo nadřazenosti pýchy.
-Pokušení pýchy může křesťan odolávat jedině Kristovým životním stylem: Otče, ne co chci já, ale co chceš Ty.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes