Cesta života - Osvobození z méněcennosti- Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
63min (152 Mo) - 18 février 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Naučíme-li se na sebe dívat Božím způsobem, budeme mít jeden z klíčů k životnímu úspěchu při správě svého života.
- Naše okolí přirozeně nezná naši hodnotu, protože nyní je naše duchovní nesmrtelnost oblečena do smrtelného těla.
-Nebudeme-li se na sebe dívat očima lidí, kteří nevidí, ale Božíma zrakem, které vidí vše v pravdě, uvidíme, že jsme Bohem milované děti, hodnoty života Pána Ježíše Krista, který se za nás obětovat.
-Tehdy se sebe vidění méněcennosti začne měnit na sebe vidění v pravdě a to nás bude z podstaty vysvobozovat a uzdravovat z pocitu méněcennosti.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes