Cesta života - Správné sebevidění - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
45min (109 Mo) - 11 février 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Naučit se na sebe dívat správným způsobem, je jeden z klíčů k životnímu úspěchu, při správě svého života.
- K rozkvětu duchovního života a služby nejčastěji brání dvě příčiny špatného sebevidění: Životní nezralost a méněcennost.
- Křesťané! Přestaňme usilovat někým být, ale učme se vidět a prožívat to, kým již jsme: Bůh je s námi a my jsme Božími dětmi!

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes