Cesta života - Vzácný život - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
49min (117 Mo) - 28 janvier 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Kvalitu prožívání vlastního života zásadně ovlivňuje, jak na sebe pohlížíme.
- Vidíme se z různých úhlů pohledu. - Máme se na sebe dívat především v pravdě Božího pohledu.
- Každý, kdo se vidí, přijímá a vnímá v pravdě, jakožto Bohem milovaný, je schopen uchopit a prožívat dokonalé dobro Božích darů.
- To je ten vzácný život, který Bůh chce, aby každý z nás prožíval!

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes