Cesta života - Úvodní slovo 2024 - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
50min (119 Mo) - 07 janvier 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Každý vyučený učedník Ježíše Krista může a má učit o pokladech Božího království.
- Nové poklady jsou Boží poznání, moudrost a dotek v přítomných okolnostech, aby v nich člověk prožíval Boží dobrotu. Patří sem i vhledy o věcech, které mají přijít.
- Staré poklady jsou zkušenosti s Bohem již prožité, které nás učí o Boží dobrotě i neměnné životodárné zákonitosti ustanovené Bohem.
- Nové i staré Boží poklady, které má každý vyučený učedník učit, jsou k tomu, vést lidi z bídy do hojného života.
- KDO NEDOKÁŽE SPOJIT NOVÉ SE STARÝM, NEBUDE ÚSPĚŠNÝ!

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes