Cesta života - Svěřený život - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
52min (124 Mo) - 14 janvier 2024 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Každý učitel vyučený o nebeském království je podobný hospodáři.
- Hospodář je správce hodnot, které buď vlastní nebo jsou mu svěřeny do správy.
- Naše vůle nehrála žádnou roli při vzniku našeho vlastního života. - Neudělali jsme nic proto, že jsme, protože jsme ani nemohli.
- Je nám Bohem dáno být! Každý člověk existuje z Boží vůle skrze své rodiče.
- Jsme hospodáři, kteří mají dobře spravovat jedinečnou Bohem svěřenou hodnotu vlastního života!

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes