Cesta života - Duchovní zbroj - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
62min (149 Mo) - 31 décembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Při střetu s duchovním zlem, je třeba zůstat zaměřenými na to, že nebojujeme s lidmi, které ďábel často zneužívá, ale se zlou duchovní podstatou, která je vždy příčinou.
- Jsou 3 strategické cíle v boji víry s duchovním zlem:
1. Odolat ve zlý den, kdy jsme pokoušeni ke zlému a nestat se zlými.
2. Vykonat všechno Boží dobro, které je potřeba ve zlý den vykonat.
3. Zůstat stát za všech okolností věrný Kristu.
- Jedním z klíčů k úspěchu v boji s duchovním zlem je nutnost být životně oblečen do duchovní zbroje.
- Obléknout duchovní zbroj spočívá v ukotvení svého vědomí v určitém životním stavu. Tento stav navozují prvky Boží zbroje popsané v Bibli.
- Doporučuji každé ráno obléknout Boží zbroj.
- Vše v boji víry, co nezačíná a nepokračuje modlitbou, končí neúspěchem!

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes