Cesta života - V pravý čas - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
43min (104 Mo) - 24 décembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Pán Ježíš se narodil, když přišel pravý čas, aby se narodil na tento svět.
- Jsou dva zásadní činitelé, když se děje Boží vůle na tomto světě: Bůh a čas!
- Jsou události, které musíme prožít, když přijde jejich čas. Jsou to události, které jsou pro nás někdy příjemné i někdy nepříjemné. Smyslem toho je, abychom hledali Pána, dotkli se Ho a nalezli Ho.
- Nyní žijeme v čase, kdy je Boží vůle pro člověka prožívat Kristovu spasitelnou milost pro celý život.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes