Cesta života - Posilování nové identity - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
45min (108 Mo) - 26 novembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Bez posilování není síla.
-Musíme posilovat svou novou duchovní identitu v Kristu, abychom ji mohli prožívat.
-Své nové já v Kristu posilujeme, když hledáme a myslíme na to, co je nahoře po Boží pravici ve všech pozemských okolnostech.
-Když z tohoto úhlu životního pohledu přistupujeme ke všemu, čemu čelíme a jednáme s tím z této pozice, sílí prožívání naší nové identity Božích dětí.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes