Cesta života - Posilování v Boží síle - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
54min (129 Mo) - 03 décembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Nelze nijak obejít princip: Bez posilování není síla.
- K přemáhání duchovního zla, je zapotřebí stále posilovat jak svou novou duchovní identitu v Kristu tak moc Jeho síly v nás.
- Moc Kristovi síly je mocí Ducha svatého.
- Musíme vzít svou sílu, kterou právě máme a investovat ji do modlitby prosby, hledání a tlučení, abychom měli moc Boží síly, kterou Pán zaslibuje!
- Pouze modlitebním životním stylem posilujeme moc Pánovi síly v nás.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes