Cesta života - Předzvěst vítězství - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
43min (103 Mo) - 10 décembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Nemít strach z protivníků není pouze předpoklad k vítězství, ale i předzvěst vítězství, protože se tím dává prostor Bohu jednat a Bůh neprohrává.
- Protivníky nemáme vybírat my, ale máme čelit pouze těm, ke kterým nás Duch svatý přivede, nebo Bůh Otec dopustí, abychom jim čelili!
- Když ve strachu a nevěře selžeme, Bůh nás přivede na životní poušť, aby nás přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z
- Hospodinových úst. Tehdy se naučíme žít vírou a nebát se svých protivníků, což je předzvěstí našeho vítězství a záchrany od Boha.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes