Cesta života - Buďte střízlivý a bděte - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
51min (123 Mo) - 19 novembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

- Vyžaduje to určitou bojovou připravenost, abychom byli v našem životním zápase s ďáblem úspěšní!
- Životní střízlivost a bdělost je důležitý předpoklad k vítězství nad duchovním zlem, které se nás neustále snaží ovládnout.
- Kristova přítomnost a milost nás zachovávají v Božím světle, které nám pomáhá být bdělými a střízlivými ve víře.
- Jestliže Kristus je největším pokladem našeho srdce a láskou života, ďábel nemá šanci ovládnout náš život.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes