Cesta života - Dary Ducha svatého - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
57min (137 Mo) - 05 novembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Vítězit v zápase s duchovním zlem dokážeme, když v pozici duchovního vlivu žijeme svou životní roli na základě schopností, které jsou v nás od Boha.
- Dary Ducha Svatého je jedna ze schopností v nás, který není z nás. Jsou důsledkem vedení Ducha Svatého našeho života, chceme-li mít schopnost darů Ducha Svatého musíme se nejprve učit mluvit v Duchu Svatém.
- Dary Ducha Svatého jsou pro život v konečném důsledku vždy užitečné a způsobují Kristem zaslíbený hojný život.
-Dary Ducha působí Duch Svatý, jak chce podle své vůle, proto je nelze vyvolat. Na nás je po nich horlivě toužit.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes