Cesta života - Schopnost Kristova charakteru - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
55min (132 Mo) - 29 octobre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

▪️Vítězit v zápasu s duchovním zlem dokážeme, když v pozici duchovního vlivu žijeme svou životní roli na základě schopností, které jsou v nás od Boha.
▪️Kristův charakter je jedna ze schopností v nás, která není z nás.
Kristův charakter je důsledek přítomnosti Ducha svatého v našem vědomí.
▪️Když s Bohem vědomě prožíváme láskyplný vztah a necháme se vést Duchem svatým, ovoce Ducha svatého, tj. Boží láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, začne formovat náš charakter.
▪️Kristův charakter neodstraňuje náš temperament, ale doplňuje ho

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes