Cesta života - Schopnost Boží víry - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
51min (123 Mo) - 22 octobre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Vítězit v zápasu s duchovním zlem dokážeme jedině, když v pozici duchovního vlivu, žijeme svou životní roli na základě schopností, které jsou v nás od Boha.
-Boží víra je jedna ze schopností v nás, která není z nás.
-Boží víra je důsledek přítomnosti živého Božího Slova v našem srdci.
-Na nás je mít dobré srdce pro Boží Slovo, na Bohu je, dát mu růst a užitek v podobě Boží víry.
-Živá Boží víra vychází ze srdce a ne z rozumu. Je důsledkem Božího růstu ne lidské snahy.
-Když Boha ze srdce v pokoře milujeme, trávíme čas přemýšlením Božího Slova, Boží víra v našich srdcích bude a poroste.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes