Cesta života - Dary služebnosti - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
42min (101 Mo) - 15 octobre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

-Každý křesťan je po svém znovuzrození Bohem povolán a Kristem obdarován sloužit církvi svým jedinečným způsobem.
-Bůh Otec v nás způsobuje chtění i činění být součástí církve, kde nám Pán Ježíš dává službu, kterou máme dělat skrze moc a dary Ducha svatého.
-Apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé jsou služby, které způsobují duchovní růst církve a její připravenost sloužit.
-Všechny ostatní služby drží církev pohromadě, při životě a pomáhají apoštolům, prorokům, evangelistům, pastýřům a učitelům sloužit církvi.
-Proto nebuďme křesťané, kteří do církve pouze chodí, ale buďme těmi, kdo církev svou službou spoluvytváří.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes