Cesta života - Nastupující generace - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
50min (119 Mo) - 08 octobre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Bůh mluví do světa dětí, mladých a dospělých.
Církev je povolaná být Božím domem, místem Kristovi přítomnosti, místem, kde Bůh jedná s dětmi, mladými i dospělými.
Církev by měli spravovat a vést starší a ne staří. Starší jsou lidé s životní zkušeností a prokázanou kvalitou, kteří jsou schopni rozumět a jednat s dětmi, mladými i dospělými. Staří již nedokážou jednat mnohostranně.
Dětem nemáme bránit přístupu ke Kristu. Máme ke Kristu děti přinášet, aby je bral do své náruče milosti a žehnal jim.
Dorost a mládež má církev budovat takovým způsobem, aby mladí lidé dokázali sami jít po Boží cestě i v dospělosti.
Služba nastupující generaci by měla patřit k těm nejdůležitějším a církví nejvíce podporovanou.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes