Cesta života - Služebník - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
41min (99 Mo) - 24 septembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Božími služebníky se stáváme vyznáním ,,Ježíši Kriste, jsi můj Pán!“
Sloužíme Kristu poslušností Jeho přikázáním a lidem podle daru Boží milosti, který od Boha máme.
Když Kristu a lidem sloužíme, stáváme se Božími přáteli.
Musíme počítat s tím, že jako Kristovi služebníci jsme Bohem milovaní, ale světem nenávidění.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes