Cesta života - Královský kněz - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
40min (95 Mo) - 17 septembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Jako Kristovi kněží, jako královské kněžstvo podle řádu Melchisedecha, mají všichni křesťané přistupovat k Bohu za lidi.
Když po svém duchovním znovuzrození začneme kralovat ve svém životě skrze Boží moc a moudrost, tehdy stále více budeme prožívat i svou životní roli kněží.
Skrze poznání Boha, ke kterému přistupujeme, začneme orodovat spolu s Kristem za lidi podle Boží vůle, aby byli spaseni. Tehdy se jich Boží dobrota začne dotýkat a vést je k pokání.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes