Cesta života - Dobrý voják Ježíše Krista - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
55min (133 Mo) - 03 septembre 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Každý křesťan je povolán být dobrým vojákem Jěžíše Krista, který se nenechává přemoci zlem, ale přemáhá zlo dobrem, když bojuje dobrý boj víry s ďáblem. Když křesťané pod tlakem strachu, starostí a lží, odmítnout být vojáky. Stávají se dezertéry a zrádci. Být dobrý voják Ježíše Krista nebo dezertér, je naše každodenní volba. Volíme-li si Boha na prvním místě, ve všem. Stáváme se dobrými vojáky Ježíše Krista, schopnými bojovat dobrý voj víry proti duchovnímu zlu. Ta volba je na každém z nás, každý den.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes