Cesta života - Jak zůstávat v pozici vlivu - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
47min (113 Mo) - 13 août 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

V pozici vlivu zůstáváme na základě stejného pravidla, jak se do ní dostáváme. Bůh není vše, ale Bůh je první ve všem. Ve všem na prvním místě hledejme a poznávejme Boha. V poznání Boha je věčný život, který nás zachovává v pozici vlivu vyšší než je ta ďáblova. To způsobuje vítězství v boji víry, které roztáčí spirálu Božího vítězství.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes