Cesta života - Poznání skrze sjednocení - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
48min (115 Mo) - 20 août 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Když největší poklad našeho srdce bude Bůh sám, budeme se modlit abychom byli jedno s ním. Budeme přemýšlet, co Bible říká a učit se následovat Boží vedení, tehdy budeme poznávat Boha a jeho pravdu prožitkem. Poroste naše jednota a harmonie spolu s ní a duchovní pozice v Kristu bude pro nás dostupná.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes