Cesta života - Pozice vlivu - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
52min (124 Mo) - 30 juillet 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Pozice vlivu zásadně ovlivňuje úspěšnost v duchovním boji církve s ďáblem. Ačkoliv má Satan vyšší pozici vlivu než hříšní lidé, nemá vyšší pozici nad Ježíšem Kristem a duchovně znovuzrozenými lidmi v Kristu.
Církvi investujme svůj čas a energii i do biblického studia a přemýšlení o této pravdě. Poznejme více pravdu o své úžasné pozici vlivu, kterou v Kristu máme. A z této pozice bojujme dobrý boj víry. Uchopujme se věčného života, ať můžeme prožívat užitečný a plodný život, který se Bohu líbí.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes