Cesta života - Jeho myšlení nám není neznámé - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
42min (61 Mo) - 23 juillet 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

V našem boji víry k uchopení věčného života narážíme i na nesmiřitelně nepřátelského protivníka, který má jasné úmysly a myšlení nasměrované proti nám křesťanům. Přichází aby nás sváděl k hříchu a kradl zabíjel a ničil náš život. Boží moudrost nás v tomto tématu jasně vede ???? Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.
-Jakub 4:7

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes