Cesta života - Boj víry a rozdílnost mezi křesťany - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
56min (107 Mo) - 25 juin 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Rozdílnost našich křesťanských životů způsobuje, že každý z nás může život a službu církve vnímat trochu jinak. To nás někdy může dovést k nepřekonatelným sporům a komplikuje nám to uchopit v plnosti věčný život do své přítomnosti. Když budujeme a kultivujeme náš vztah s Bohem, můžeme dříve nebo později některé tyto rozdílnosti překonat úplně a některé částečně, ty pak překonáme úplně až na novém světě. Na každém z nás však je vždycky, abychom byli poslušni slovu z Židům 12:14: "Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.".

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes