Cesta života - Bůh tě nepovolal být stejným - Jiří Lux - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
50min (121 Mo) - 28 mai 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Tuto neděli kázal bratr Jiří Lux na téma Bůh tě nepovolal být stejným.

"Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal [vlastní] slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti."
-2 Petr 1:3‭-‬4 CSP

Jen skrze poznání Boha, můžeme poznávat jeho vůli, která je dobrá, příjemná a dokonalá a proměňovat se k Božímu obrazu tak, abychom nebyli ztrápeni světem, ale žili v Boží slávě.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes