Cesta života - Boj víry a tělesní křesťané - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
48min (116 Mo) - 30 avril 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Kázání našeho pastora Petra Petráška o boji víry a tělesných křesťanech.
Praktický způsob co s bojem s bratry a sestrami:
->Přestaň to vyžadovat od druhých, ale nejdřív od sebe(ne postoj: až oni, tak já)
-Žij podle…Koloským 3:12-14

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes