Cesta života - Možnost nové volby - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
46min (111 Mo) - 09 avril 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

"Během velikonočního času slavíme Boží dílo vykoupení skrze Pána Ježíše Krista, kterým byla stvořena nová možnost volby. Od té doby se může každý člověk duchovně znovuzrodit a následovat Pána Ježíše Krista. Když se rozhodneme za všech okolností následovat Krista, rozséváme tím dobro, které budeme v patřičný čas sklízet my i lidé spojeni s naším životem." -Pastor Petr Petrášek

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes