Cesta života - Boj víry a rodina - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
44min (105 Mo) - 02 avril 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

"Rodina je určitá skupina lidí sjednocená bytostním propojením životů. Jedná se o propojení krve (rodíme se do rodiny), manželství (muž a žena se spojují v jedno) a nebo jde o duchovní propojení, které spojuje lidi a vytváří atmosféru rodiny (například duch přátelství nebo duch určitého záměru). Když člen rodiny uvěří v Pána Ježíše Krista a miluje ho jako největší poklad svého srdce a lásku života. Naruší se tím přirozená intimita rodiny a mohou nastat rozpory. V takovém zápasu víry nemáme bojovat s rodinou, ale o rodinu. I přes možné rozpory máme podle svých možností svou rodinu stále milovat, žehnat jí a starat se o ní - podporovat ji dobrými skutky." - Slova pastora

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes