Cesta života - Boj víry a lidé - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
47min (113 Mo) - 26 mars 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Lidé, spojeni s naším životem, se mohou stát oponenty v našem boji víry k uchopení věčného života. V takovém případě dobrý boj spočívá ve slově: "Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem". V našem úsilí o pokoj se všemi lidmi máme v lásce svým oponentům odpouštět, žehnat jim, konat jim dobro a modlit se za vůli Boha Otce v jejich životě. A pro Kristův život v nás může každý křesťan růst v tomto životním stylu, když chce.

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes