Cesta života - Vnitřní zápas křesťanů - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
45min (108 Mo) - 19 mars 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Tuto neděli bylo kázání na téma Vnitřní zápas křesťanů od našeho pastora Petra Petráška ✨.

A o čem takový vnitřní boj je? Pastorova slova:

"Všichni křesťané svádí boj víry, když bojují sami proti sobě ve vnitřním zápasu svých žádostí. Je tu svatá žádost Ducha svatého, která zápasí s hříšnou žádostí těla. Tyto dva vlivy jsou ve vzájemném rozporu a křesťan může v jeden okamžik zvolit pouze jeden z nich. Ale pouze život živé oběti, pouze každodenní uchopení svého kříže - sebezřeknutí se pro Krista. Pouze zvolení žádosti Ducha na úkor těla nám umožňuje následovat vedení Božího Ducha a prožívat život Božích dětí. To je boj víry, který sám se sebou bojuje každý křesťan každý den."

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes