Cesta života - Bůh není nepřítel - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
49min (47 Mo) - 26 février 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

"V čase Boží výchovy je Bůh naším oponentem, ne však nepřítelem. Proto nebuďme nepřátelští svým vzdorem, ale jako Boží děti se sami rozsuzujme a s důvěrou se mu poddávejme a následujme jeho vedení do hojného plodného věčného života."

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes