Cesta života - První láska - Petr Petrášek - Hébergez gratuitement votre podcast sur Vodio.fr

Cesta života

Religion et spiritualité > Christianisme
57min (82 Mo) - 21 février 2023 Code copié Lien copié

Description de l'episode

Tématem kázání 19. 2. byla První láska v podání našeho pastora Petra Petráška✨

A co mi dala pastorova slova?

-Nenech svou první lásku vychladnout zvykem ani soužením
-Nezastavuj se pro svou slabost, minulost, prohry
-Zemři sám sobě a buď tím holým zrnem, aby se děla Boží vůle na světě
-Žij v pravdě, protože i přiznání tvého selhání může být dobrým svědectvím- Ačkoliv Bůh je dokonalý, my můžeme v naší slabosti selhávat

Cesta života

Křesťanská církev Cesta života (dále KCCŽ) je evangelikální charizmatickou církví, která dává důraz na nutnost posvěcení v životě svých členů. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že součástí Kristovy církve se člověk stává pouze skrze víru v Kristovo evangelium, pokání a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. Jako charizmatická církev věříme v působení darů Ducha svatého k budování a službě Kristovy církve. Posvěcení života vnímáme jako vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu svatém (Bibli).

Nous retrouver

Licence d'utilisation

Copyright - Tous droits réservés
Copyright
Tous droits réservés

Tous les episodes